امروز
1399 خرداد 15
47 14

دستگاه های پرورش طیور

خلاصه :


دستگاه های پرورش طیور

در صنعت پرورش دام و طیور، مهمترین امر تغذیه می باشد که حدود 75 تا 80 درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت آن لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد ماشین آلات پیشرفته تولید خوراک دام و طیور به عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0