امروز
1398 مهر 24
44 5

ماشین آلات کشاورزی و دام و طیور

ماشین آلات کشاورزی و دام طیور


ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای  اهمیت دو چندانی شده اند. دلایل زیادی دارد که شاید مهمترین آن دستیابی به محصولات بهتر و مرغوبتر برای جمعیت چند برابر عصر حاضر است.
انواعی از ماشین آلات کشاورزی که در این دسته از گروه کالایی جادارند؛ ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت می باشند.برخی از این ادوات کشاورزی و وسایل کشاورزی مربوطه در بازار تجهیزات و ادوات کشاورزی ایران  نیز موجود بوده و بخشی نیز به دلایل متعددی در این بازار وجود نداشته و لازم است تا تمهیدات مختلفی برای تولید یا واردات آن نیز اندیشیده شود.
همچنین در صنعت پرورش دام و طیور، مهمترین امر تغذیه می باشد که حدود 75 تا 80 درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت آن لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد ماشین آلات پیشرفته تولید خوراک دام و طیور به عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد.